Arbejder...
Ansættelsesaftale
Billede af Ansættelsesaftale
Hvis du som virksomhed skal ansætte en medarbejder, har du behov for en ansættelsesaftale, som regulerer de vilkår, der er gældende for ansættelsesforholdet. Du har som arbejdsgiver, med få undtagelser, pligt til at udarbejde en ansættelsesaftale til medarbejderen ved dennes ansættelse, hvad end det er en ny medarbejder eller en eksisterende medarbejder, der tiltræder en ny stilling.
Kr. 799,00

Hvilke regler gælder for ansættelsesaftaler?

Pligten til at underrette og oplyse medarbejdere om deres ansættelsesvilkår i et skriftligt dokument fremgår af ansættelsesbevisloven. Denne lov finder anvendelse på lønmodtagere, der har et ansættelsesforhold, som varer mere end en måned, og hvis gennemsnitlige arbejdstid overstiger 8 timer pr. uge.

Hvilke typer af ansættelseskontrakter findes der?

Der findes forskellige typer ansættelseskontrakter, alt efter hvilken type medarbejder der skal ansættes. F.eks. medarbejdere, der er omfattet af funktionærloven, eller ansættelser af direktører, der ikke omfattes af funktionærloven, og dermed vil en direktørkontrakt ikke være reguleret af funktionærloven.

Vores ansættelsesaftale er en funktionæraftale. I vores aftale kan du vælge mellem følgende typer ansættelseskontrakter:

 • Ansættelseskontrakt til en månedslønnet medarbejder
 • Ansættelseskontrakt til en timelønnet medarbejder.

Hvis du derimod skal udarbejde en direktørkontrakt, kan du klikke her.

Hvilke forhold bør en ansættelseskontrakt indeholde og regulere?

En ansættelsesaftale bør regulere medarbejderens:

 • Type af stilling og hvornår medarbejderen har første arbejdsdag
 • Ansvarsområde, arbejdssted og løn
 • Arbejdstid og overarbejde
 • Rettigheder vedrørende ferie
 • Opsigelsesvarsel samt arbejdsgivers opsigelsesvarsel.

Følgende kan også være omfattet af ansættelseskontrakten:

 • Virksomhedens eventuelle frokostordning
 • Medarbejderens hverv uden for ansættelsen
 • Eventuelle personalegoder stillet til rådighed af virksomheden, f.eks. bil
 • Om medarbejderen skal overholde særlige politikker, f.eks. IT-politikker.

Derudover kan virksomheden og medarbejderen aftale forhold vedrørende:

 • Prøvetid
 • Kunde- og/eller konkurrenceklausul
 • 120-dagesreglen, hvor man som arbejdsgiver kan opsige medarbejderen med et varsel på 1 måned, hvis medarbejderen har været syg i mindst 120 kalenderdage inden for en periode på 12 måneder.

Tidsforbrug

Det tager ca. 10 minutter at udfylde vores ansættelsesaftale, hvorefter den kan downloades med det samme

Kr. 799,00