Arbejder...
Bestyrelsesmedlemsaftale
Billede af Bestyrelsesmedlemsaftale
En bestyrelsesaftale er en aftale mellem en virksomhed og en person, der fungerer som bestyrelsesmedlem i virksomheden. Aftalen regulerer forholdet mellem selskabet og bestyrelsesmedlemmet.
Kr. 799,00
Hvad er en bestyrelsesaftale og hvornår er det relevant at udarbejde en?
En bestyrelsesaftale er en aftale mellem et bestyrelsesmedlem og selskabet, hvori personen fungerer som bestyrelsesmedlem. Aftalen regulerer bl.a. hvilke forpligtelser bestyrelsesmedlemmet har i forbindelse med dets rolle i bestyrelsen, og om bestyrelsesmedlemmet modtager vederlag for sit arbejde, herunder hvor meget vederlaget udgør, samt hvornår det udbetales. Det er relevant at udarbejde en bestyrelsesmedlemsaftale, når et nyt bestyrelsesmedlem tiltræder bestyrelsen eller ved en ny aftale mellem et allerede eksisterende bestyrelsesmedlem og selskabet.
  
Tidsforbrug
Det tager ca. 10 minutter at udfylde bestyrelsesmedlemsaftalen, hvorefter den kan downloades med det samme.
 
Kr. 799,00