Arbejder...
Bortvisning
Billede af Bortvisning
I tilfælde, hvor en medarbejder har overtrådt virksomhedens retningslinjer, eller på anden måde udvist upassende opførsel på arbejdspladsen eller over for arbejdsgiver, kan det være nødvendigt at bortvise vedkommende.
Kr. 299,00
Hvad indeholder en skriftlig bortvisning?
En skriftlig bortvisning indeholder en begrundelse for bortvisningen, eventuel modregning af virksomhedens erstatningskrav i medarbejderens eventuelle tilgodehavender, medarbejderens forpligtelser i henhold til dennes ansættelsesforhold samt underskrift for kvittering for modtagelse af bortvisningen.
  
I hvilke tilfælde overbringer en virksomhed en bortvisning til en medarbejder?
Det kan være aktuelt at bortvise en medarbejder, der er udeblevet fra arbejdet uden en lovlig grund, har nægtet at anføre anviste arbejdsopgaver, evt. har begået tyveri eller udvist grov upassende, truende eller voldelig adfærd, eller hvis medarbejderen er mødt på arbejde i beruset tilstand gentagne gange.
 
Tidsforbrug
Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde den skriftlige bortvisning, hvorefter den kan downloades med det samme
 
Kr. 299,00