Arbejder...

De rigtige dokumenter til din virksomhed - Hurtigt og nemt!

find_in_page

1. Vælg dokument

create

2. Besvar spørgsmål

cloud_download

3. Godkend og download

Vælg dit dokument

 • Ansættelsesforhold

  Vælg sprog
 • Ansættelsesaftale
  Når et selskab ønsker at ansætte medarbejdere, har selskabet pligt til, som arbejdsgiver, at udarbejde en aftale der regulerer ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren.
 • Bortvisning
  I tilfælde hvor en medarbejder har overtrådt virksomhedens retningslinjer, eller på anden måde udvist upassende opførsel på eller overfor arbejdspladsen, kan det være nødvendigt at bortvise vedkommende.
 • Direktørkontrakt
  Som direktør i en virksomhed har man det overordnede ansvar for virksomhedens daglige ledelse og drift. Direktørkontrakten regulerer således ansættelsesforholdene for virksomhedens øverste leder, herunder ansvarsområder og vilkår for løn, pension, opsigelse m.v.
 • Fratrædelsesaftale
  En fratrædelsesaftale indgås mellem en arbejdsgiver og en medarbejder med henblik på at fastlægge de konkrete vilkår for medarbejderens fratrædelse.
 • Praktikaftale
  Hvis en virksomhed ønsker at ansætte en praktikant i en periode, er det nødvendigt med en praktikaftale der regulerer ansættelsesforholdet mellem virksomheden og praktikanten.
 • IT-sikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik for ansatte
  En IT-sikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik fastsætter rammerne og de sikkerhedsregler som de ansatte i en virksomhed skal overholde.
 • Skriftlig advarsel
  Hvis medarbejderen ikke har overholdt virksomhedens retningslinjer eller udvist en uacceptabel adfærd, kan virksomheden overlevere en skriftlig advarsel til medarbejderen. Formålet med den skriftlige advarsel er bl.a., at medarbejderen bliver bevidst om at vedkommende skal ændre sin adfærd.
 • Behandling af personoplysninger

  Vælg sprog
 • Cookiepolitik
  Det kan være relevant for en hjemmeside at have en cookiepolitik som redegør for virksomhedens brug af cookies som den besøgende giver samtykke til.
 • Databehandleraftale
  En databehandleraftale er en aftale mellem en dataansvarlig og en databehandler, der regulerer den behandling af personoplysninger, som databehandleren foretager på vegne af den dataansvarlige.
 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (dataansvarlig)
  En fortegnelse over behandlingsaktiviteter er et internt dokument, som skaber overblik over virksomhedens behandling af personoplysninger. Et sådant overblik er en nødvendig forudsætning for at kunne overholde en række forpligtelser i databeskyttelsesforordningen.
 • Privacy Policy (External)
  Kommer snart
 • Privacy Policy (Internal)
  Kommer snart
 • Tavshedserklæring
  Som databehandler forpligter man sig i databehandleraftalen til, at medarbejdere, med adgang til personoplysninger, er underlagt en tavshedspligt. Vi anbefaler at der indgås særskilte tavshedserklæringer, da tavshedspligten oftest findes i ansættelseskontrakterne, som ikke kan udleveres til databehandlerens kunder.
 • Selskabsret

  Vælg sprog
 • Direktionsinstruks
  En direktionsinstruks er generelle retningslinjer for opgavefordelingen mellem direktionen og bestyrelsen. Direktionsinstruksen fastlægger bl.a. hvor ofte der skal ske rapportering fra direktionen til bestyrelsen. Direktionsinstruksen hjælper bl.a. til at give et overblik over direktionens forpligtelser i samarbejdet med bestyrelsen.
 • Ejeraftale
  Det er relevant at have en ejeraftale når der er mere end én ejer af et selskab. Aftalen regulerer alene forholdet mellem disse ejere og er ikke bindende for selskabet selv. Aftalen omhandler bl.a. hvem der træffer beslutninger i selskabet og hvad der skal ske hvis der opstår uenigheder mellem ejerne.
 • Ejerbog
  Ejerbogen er en oversigt over alle kapitalejere i et selskab og deres respektive kapitalandele.
 • Forretningsorden
  Et kapitalselskab har pligt til at have en forretningsorden hvis bestyrelsen i selskabet består af flere medlemmer. En forretningsorden for en bestyrelse er et dokument der fastlægger rammerne for bestyrelsens udførelse af dens opgaver.
 • Legal Due Diligence Request List
  Kommer snart
 • Stiftelse af ApS (stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog)
  For at stifte et selskab skal man indsende et stiftelsesdokument samt vedtægter for selskabet til Erhvervsstyrelsen. Når spørgsmålene er udfyldt kan du downloade stiftelsesdokument samt vedtægter og en ejerbog.
 • Stiftelsesdokument for ApS
  Når man ønsker at stifte et selskab, er det et krav at man udarbejder et stiftelsesdokument.
 • Vedtægter
  Et selskabs vedtægter indeholder regler for selskabet, herunder selskabets formål, selskabets kapital m.v.
 • Øvrige aftaler

  Vælg sprog
 • Komponistaftale
  En komponistaftale er en aftale mellem komponisten og producenten vedrørende rettigheder til værker som komponisten har frembragt.
 • Fortrolighedsaftale (NDA)
  Kommer snart
 • IP overdragelse
  Kommer snart
 • Royaltaftale
  Denne royaltyaftale er en aftale der regulerer udnyttelsen af intellektuelle rettigheder til værker til brug i et spil samt betalingen af royalties mellem hhv. en ophavsmand og den virksomhed der erhverver rettighederne.
 • Work for work agreement
  Kommer snart
Sådan virker det
Find det ønskede dokument i listen og tryk på det sprog, som du ønsker dokumentet i. Klik på ”Opret” og start spørgeguiden. Når de guidede spørgsmål er udfyldt godkendes besvarelserne i et samlet overblik. Du kan gennemgå og godkende besvarelserne inden du downloader dit dokument.
Kvalitet er afgørende!
Et dokument er ikke bare et dokument. Vi gør det muligt for dig at udarbejde komplekse dokumenter i en høj kvalitet. Hurtigt og nemt!
Guidede spørgsmål
Vores spørgeguide indeholder en lang række information, der sætter dig i stand til at forstå de enkelte spørgsmål og få dannet et dokument, som er relevant for lige præcis dig. Taster du forkert undervejs, kan du altid gå tilbage og rette dine besvarelser.
Høj sikkerhed
Alle data på agreements.dk sendes og opbevares krypterede vha. 256-bit SSL certifikater.

Kvalitet er afgørende!

Få de rigtige dokumenter der passer til netop din forretning – nemt og hurtigt!Opret dokument