Arbejder...

De rigtige dokumenter til din virksomhed - Hurtigt og nemt!

find_in_page

1. Vælg dokument

create

2. Besvar spørgsmål

cloud_download

3. Godkend og download

Vælg dit dokument

 • Ansættelsesforhold

  Vælg sprog
 • Ansættelsesaftale
  Når et selskab ønsker at ansætte medarbejdere, har selskabet pligt til, som arbejdsgiver, at udarbejde en aftale der regulerer ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren.
 • Konsulentaftale
  Konsulentaftalen regulerer aftaleforholdet mellem virksomheden og konsulenten.
 • Praktikaftale
  Hvis en virksomhed ønsker at ansætte en praktikant i en periode, er det nødvendigt med en praktikaftale der regulerer ansættelsesforholdet mellem virksomheden og praktikanten.
 • IT-sikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik for ansatte
  En IT-sikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik fastsætter rammerne og de sikkerhedsregler som de ansatte i en virksomhed skal overholde.
 • Behandling af personoplysninger

  Vælg sprog
 • Cookiepolitik
  Det kan være relevant for en hjemmeside at have en cookiepolitik som redegør for virksomhedens brug af cookies som den besøgende giver samtykke til.
 • Databehandleraftale
  En databehandleraftale er en aftale mellem en dataansvarlig og en databehandler, der regulerer den behandling af personoplysninger, som databehandleren foretager på vegne af den dataansvarlige.
 • Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (dataansvarlig)
  En fortegnelse over behandlingsaktiviteter er et internt dokument, som skaber overblik over virksomhedens behandling af personoplysninger. Et sådant overblik er en nødvendig forudsætning for at kunne overholde en række forpligtelser i databeskyttelsesforordningen.
 • Privacy Policy (External)
 • Privacy Policy (Internal)
 • Tavshedserklæring
  Som databehandler forpligter man sig i databehandleraftalen til, at medarbejdere, med adgang til personoplysninger, er underlagt en tavshedspligt. Vi anbefaler at der indgås særskilte tavshedserklæringer, da tavshedspligten oftest findes i ansættelseskontrakterne, som ikke kan udleveres til databehandlerens kunder.
 • Selskabsret

  Vælg sprog
 • Ejeraftale
  Det er relevant at have en ejeraftale når der er mere end én ejer af et selskab. Aftalen regulerer alene forholdet mellem disse ejere og er ikke bindende for selskabet selv. Aftalen omhandler bl.a. hvem der træffer beslutninger i selskabet og hvad der skal ske hvis der opstår uenigheder mellem ejerne.
 • Ejerbog
 • Forretningsorden
  Et kapitalselskab har pligt til at have en forretningsorden hvis bestyrelsen i selskabet består af flere medlemmer. En forretningsorden for en bestyrelse er et dokument der fastlægger rammerne for bestyrelsens udførelse af dens opgaver.
 • Stiftelse af ApS (stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog)
  For at stifte et selskab skal man indsende et stiftelsesdokument samt vedtægter for selskabet til Erhvervsstyrelsen.

  Med vores enkle skabelon, kan du udarbejdede nødvendige dokumenter på kun 10-15 minutter.

  Når spørgsmålene er udfyldt kan du downloade stiftelsesdokument samt vedtægter og en ejerbog.
 • Stiftelsesdokument for ApS
  Når man ønsker at stifte et selskab, er det et krav at man har både et stiftelsesdokument samt de tilhørende vedtægter og en ejerbog for selskabet. Det er bl.a. disse tre dokumenter som Erhvervsstyrelsen kræver at der vedlægges ved registreringen.
 • Vedtægter
 • Øvrige aftaler

  Vælg sprog
 • Komponistaftale
  En komponistaftale er en aftale mellem komponisten og producenten vedrørende rettigheder til værker som komponisten har frembragt.
 • Fortrolighedsaftale (NDA)
 • IP overdragelse
 • Royaltaftale
  Denne royaltyaftale er en aftale der regulerer udnyttelsen af intellektuelle rettigheder til værker til brug i et spil samt betalingen af royalties mellem hhv. en ophavsmand og den virksomhed der erhverver rettighederne.
 • Work for work agreement

ONLINE strategiplan / business plan inkl. gameplan

Som startup er det vigtigt at have styr på strategien, så den kan kommunikeres overfor ansatte, samarbejdspartnere, investorer og banker.

Vi kan hjælpe dig med at få styr på strategien igennem vores samarbejde med MakeMyStrategy.

Du får et struktureret overblik over den nuværende situation, en dokumenterbar SWOT-oversigt, målet for fremtiden samt en konkret og prioriteret gameplan indeholdende de ”kampe” du skal vinde samt aktiviteter, der skal løses for at komme i mål.

Sådan virker det
Find det ønskede dokument i listen og tryk på det sprog, som du ønsker dokumentet i. Klik på ”Opret” og start spørgeguiden. Når de guidede spørgsmål er udfyldt godkendes besvarelserne i et samlet overblik. Du kan gennemgå og godkende besvarelserne inden du downloader dit dokument.
Kvalitet er afgørende!
Et dokument er ikke bare et dokument. Vi gør det muligt for dig at udarbejde komplekse dokumenter i en høj kvalitet. Hurtigt og nemt!
Guidede spørgsmål
Vores spørgeguide indeholder en lang række information, der sætter dig i stand til at forstå de enkelte spørgsmål og få dannet et dokument, som er relevant for lige præcis dig. Taster du forkert undervejs, kan du altid gå tilbage og rette dine besvarelser.
Høj sikkerhed
Alle data på agreements.dk sendes og opbevares krypterede vha. 256-bit SSL certifikater.

Kvalitet er afgørende!

Få de rigtige dokumenter der passer til netop din forretning – nemt og hurtigt!Opret dokument