Arbejder...
Komponistaftale
Billede af Komponistaftale
En komponistaftale er en aftale mellem komponisten og producenten vedrørende rettigheder til værker som komponisten har frembragt.
799,00 kr.
 1) Hvad er en komponistaftale?
 
Når en komponist har udviklet musik og lyd til et computerspil, skal komponistaftale sikre at spilproducenten får de nødvendige rettigheder til frit at kunne bruge den udviklede musik og lyd i computerspillet.
 
Bemærk: Som bilag til aftalen skal vedlægges en kort beskrivelse af computerspillet, som komponisten har udviklet musik og lyd til.
 
 2) Hvad er formålet med en komponistaftale?
 
Formålet med en komponistaftale er at få klarlagt rettighederne til den skabte musik herunder sikre at komponisten leverer de relevante lydfiler og får den aftalte honorering.
 
 3) Tidsforbrug?
 
Tidsforbrug: ca. 5-10 minutter.
 
799,00 kr.