Arbejder...
Konsulentaftale
Billede af Konsulentaftale
Konsulentaftalen regulerer aftaleforholdet mellem virksomheden og konsulenten.
Kr. 2.999,00 ekskl. moms
 1) Hvad er en konsulentaftale?
 
En konsulentaftale bruges når en virksomhed hyrer en konsulent til en eller flere afgrænsede opgaver. Konsulentaftalen regulerer aftaleforholdende ved samarbejdet mellem virksomhed og konsulent. Konsulentaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af den eller de opgaver som konsulenten skal udføre, vederlag for arbejdet, betalingsvilkår m.v.
 
 2) Hvad er formålet med en konsulentaftale?
 

Formålet med en konsulentaftale er, at både virksomheden og konsulenten bliver enige, i en skriftlig aftale, om de forhold der  vedrører  samarbejdet parterne imellem, herunder mindske risikoen for, at der ikke opstår uenigheder eller tvister om bl.a. levering og honoraret. 

 3) Hvad er forskellen på en konsulentaftale og en ansættelsesaftale?
 

Der er forskel på en konsulentaftale og et ansættelsesforhold og det kan have konsekvenser for både konsulenten og virksomheden hvis konsulenten bliver anset af offentlige myndigheder (fx SKAT) for at være en ansat medarbejder fremfor blot en konsulent.

Derfor er det vigtigt at afklare om der er tale om en konsulent, hvis arbejdskraft bliver købt fra opgave til opgave (en selvstændig erhvervsdrivende) eller et ansættelsesforhold. Et ansættelsesforhold, fremfor en konsulentaftale kan bl.a. medføre, at konsulenten omfattes af funktionærloven og ferieloven, som medfører forskellige ansættelsesretlige konsekvenser for virksomheden såsom opsigelsesvarsel, løn under sygdom og barsel, feriegodtgørelse mv.

Det kan nogle gange være vanskeligt at vurdere om der i en konkret situation er tale om en konsulent eller et traditionelt ansættelsesforhold. Hvis du er i tvivl anbefaler vi at du søger hjælp hos din juridiske rådgiver.

 4)
Hvor lang tid tager det at udfylde vores skabelon?
 
 Tidsforbrug: ca. 5-10 minutter
Kr. 2.999,00 ekskl. moms