Arbejder...
Fortrolighedsaftale (NDA)
Billede af Fortrolighedsaftale (NDA)
A NDA is a Non disclosure Agreement
599,00 kr.

1.)   Hvad er en NDA?

En NDA er også kaldet en hemmeligholdelsesserklæring eller en fortrolighedserklæring, og er et juridisk dokument der sikre, at den der bliver forpligtet af aftalen, ved sin underskrift, ikke videregiver eller på anden både bruger den fortrolige viden eller materiale, vedkommende får kendskab til eller udleveret i forbindelse med et samarbejde. 

 

2.)   Hvordan laves en NDA?

Der er to muligheder for, hvordan man kan udforme sin NDA. Dette kan gøres enten ved at lave en ensidig aftale eller en gensidig aftale. Dette giver vores skabelon også mulighed for. 

 

3.)   Hvad sker der i tilfælde af, at en NDA bliver overtrådt?

I tilfælde af at NDA´en bliver overtrådt, skal den part der har overtrådt aftalen, betale en erstatning og eller en konventionalbod for den overtrædelse der er begået.

NDA´en beskytter fortrolige oplysninger, der ikke allerede er offentliggjort. 

 

4.)   Hvornår er aftalen gyldig?

NDA´en er først gyldig, når den er dateret og underskrevet af de involverede parter. 

 

5.)   Hvor lang tid tager det at udfylde vores skabelon?

Tidsforbrug: ca. 10-15 min

 

6.)   Til sidst

Når alle spørgsmålene er udfyldt kan NDA´en downloades.

599,00 kr.