Arbejder...
Aftale om overdragelse af immaterielle rettigheder
Billede af Aftale om overdragelse af immaterielle rettigheder
En aftale om overdragelse af immaterielle rettigheder regulerer forholdet mellem en rettighedshaver og en køber, når rettighedshaveren overdrager f.eks. patentrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder til et beskyttet værk.
Kr. 499,00
Hvad indeholder en aftale om overdragelse af immaterielle rettigheder?

Aftale om overdragelse af immaterielle rettigheder fastlægger vilkårene for overdragelsen, herunder om der er tale om overdragelse af en ophavsret, et patent eller et varemærke. Aftalen beskriver den aftalte betaling for overdragelsen af rettighederne, og fastlægger vilkår i tilfælde af parternes misligholdelse af aftalen, samt hvordan eventuelle uoverensstemmelser vedrørende aftalen skal håndteres.

Tidsforbrug

Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde aftalen om overdragelse af immaterielle rettigheder, hvorefter den kan downloades med det samme.

Kr. 499,00