Arbejder...
Skriftlig advarsel
Billede af Skriftlig advarsel
Hvis medarbejderen ikke har overholdt virksomhedens retningslinjer eller udvist en uacceptabel adfærd, kan virksomheden overlevere en skriftlig advarsel til medarbejderen. Formålet med den skriftlige advarsel er bl.a., at medarbejderen bliver bevidst om at vedkommende skal ændre sin adfærd.
Kr. 1.299,00 ekskl. moms
 1) Hvad indeholder en skriftlig advarsel?
 
En skriftlig advarsel indeholder en henvisning til en evt. påtale, mundtlig eller skriftlig, eller et eventuelt møde der måtte have været afholdt i forbindelse hermed. Den skriftlige advarsel indeholder endvidere en beskrivelse af hvilken hændelse der ligger til grund for, at virksomheden har givet den ansatte en påtale. Ligeledes indeholder advarslen end beskrivelse af, hvordan virksomheden forventer at forholdet bliver forbedret og en dato for hvornår forbedringen skal være opfyldt samt underskrift for kvittering af modtagelse.
 
 2) I hvilke tilfælde er det relevant med en skriftlig advarsel?
 
Det kan være relevant med en skriftlig advarsel til en medarbejder, hvis den pågældende person enten har foretaget sig en handling der er i strid med virksomhedens retningslinjer og procedurer, eller hvis den ansatte eksempelvis har udvist dårlig adfærd.
 
 3) Hvilke konsekvenser kan en skriftlig advarsel medføre?
 
Hvis den pågældende medarbejder ikke forbedrer de forhold som denne har fået en skriftlig advarsel vedrørende, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser.
 
 4) Tidsforbrug?
 
Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde vores skabelon.
Kr. 1.299,00 ekskl. moms