Arbejder...
Tavshedserklæring
Billede af Tavshedserklæring
Som databehandler forpligter man sig i databehandleraftalen til, at medarbejdere med adgang til personoplysninger er underlagt en tavshedspligt. Vi anbefaler, at der indgås særskilte tavshedserklæringer, da tavshedspligten oftest findes i ansættelseskontrakterne, som ikke kan udleveres til databehandlerens kunder.
Kr. 399,00
Hvad er en tavshedserklæring vedrørende  brug af personoplysninger? 
En tavshedserklæring vedrørende brug af personoplysninger er en særskilt erklæring, der kan benyttes af virksomheder, der er databehandlere, og hvor databehandlerens medarbejdere behandler personoplysninger på vegne af virksomhedens kunder (dvs. den dataansvarlige). 
 
Hvorfor er det en god idé med en særskilt tavshedserklæring, når medarbejderen allerede har erklæret fortrolighed i sin ansættelseskontrakt? 
Det er en god idé med en særskilt tavshedserklæring, da tavshedserklæringen pålægger virksomhedens medarbejdere en præcis tavshedspligt vedrørende adgangen til og behandlingen af personoplysninger.

At tavshedserklæringen er præcis vedrørende behandling af personoplysninger betyder, at den adskiller sig fra ansættelseskontrakten, der indeholder en overordnet tavshedspligt, som dækker over, at medarbejderen hverken må videregive eller udnytte de fortrolige informationer, som medarbejderen måtte blive bekendt med i forbindelse med ansættelsesforholdet og ved udførelse af medarbejderens arbejdsopgaver. 
 
Tilsynet, som virksomhedens kunder fører i forbindelse med kundernes egen compliance, medfører, at kunderne kan efterspørge dokumentation for tavshedspligten som indgår i databehandleraftalen. Da udlevering af ansættelseskontrakter med den inkluderede tavshedspligt vil medføre udlevering af medarbejdernes personoplysninger, er det at foretrække, at virksomheden har særskilte erklæringer til opfyldelse af databehandleraftaler. 
 
Hvornår er tavshedserklæringen vedrørende brug af personoplysninger gyldig? 
Den særskilte tavshedserklæring er gyldig, når virksomheden og den pågældende medarbejder har skrevet under.
 
Tidsforbrug 
Det tager ca. 5 minutter at udfylde tavshedserklæringen, hvorefter den kan downloades med det samme. 

 

Kr. 399,00