Arbejder...
Vedtægter
Billede af Vedtægter
Et selskabs vedtægter indeholder regler for selskabet, herunder selskabets formål, selskabets kapital mv. Der er bl.a. krav om, at et selskab under stiftelse skal registrere et sæt vedtægter, lige såvel som et stiftelsesdokument og ejerbog, for at blive registreret af Erhvervsstyrelsen. Du kan finde en samlet pakke med stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog på vores forside under "Selskabsret".
Kr. 299,00
Hvad er et selskabs vedtægter?

Vedtægterne indeholder de regler, der regulerer, hvordan selskabet skal drives. Selskabets vedtægter skal indeholde oplysninger om:

  • Selskabets navn og eventuelle binavne
  • Selskabets formål
  • Selskabskapitalen
  • Kapitalandelenes rettigheder
  • Selskabets ledelsesorganer
  • Indkaldelse til generalforsamling
  • Selskabets regnskabsår. 
Tidsforbrug
Det tager ca. 5-10  minutter at udarbejde vedtægterne, hvorefter dokumentet kan downloades med det samme.  
Kr. 299,00