Arbejder...
Vedtægter
Billede af Vedtægter
299,00 kr.
 1) Hvad er vedtægter?
 

Vedtægterne indeholder de regler, der regulerer hvordan jeres selskab skal drives. 

Selskabets vedtægter skal indeholde oplysning om:

  1. Selskabets navn og eventuelle binavne
  2. Selskabets formål
  3. Selskabskapitalen
  4. Kapitalandelenes rettigheder
  5. Selskabets ledelsesorganer
  6. Indkaldelse til generalforsamling
  7. Selskabets regnskabsår. 
 2) Tidsforbrug?
 
Tidsforbrug: ca. 5-10 minutter.
 
299,00 kr.